Festival

Festival Rot kart banda

Reference

Pavel Vavrečka - Areál Losinka

Ahoj BANDO, spousta z vás už komentovali tuhle vaši (naši) akci, tak bych chtěl i já pár slov přihodit. Když mě loni Tomáš a hrstka dalších z vás oslovili, že by se mohl u nás uskutečnit (nějaký) ROT KART FEST, Tak jsem si ani nedokázal představit, s jakým pocitem budu dneska sedět u compu. Tenhle fesťák byl moje doposud největší akce, kterou jsem měl možnost uspořádat a na rovinu, které jsem se i nejvíc bál. Po tom co jsem ale viděl to vaše obrovské nasazení, tu chuť se kterou jste všichni makali, tak už v pátek večer jsem věděl, že všechno proběhne jak má. A taky se stalo. Byl jsem u zrodu věřím že legendárního fesťáku, který pokud bude pokračovat, tak během pár let o něm bude vědět půl planety. Jsem rád, že jste do těch našich místních lidí napumpovali dobrou náladu, muziku a rozšířili poselství pomáhat dobré věci. Nikoho z vás nemůžu označit, protože vás nemám v přátelích, proto, DÍKY MOC VŠEM ZA VAŠI SPOLUPRÁCI a i když jsem řekl, že příští rok už u nás ne, tak pokud budete chtít, udělám maximum pro to, abych měl tu čest v roce 2021 stát po boku bandy šílenců, co mají dlouhý vlasy a obrovský srdce. Mějte se super, díky za všechno a snad za rok AHOOOOJ!!!!!!

Petr Medřík - Metal Heart Radio

Dobré ráno ROT KART Banda ❗ Protože jsem se ze stage musel rozloučit docela rychle, dovolím si pár dékovných vět tady. Neobsáhnu asi všechny, se kterýma jsem strávil famózní dva dny na ROT KART FEST (benefiční rockový festival) ale zkusím. V první řadě obrovský dík mé redakční kolegyni z Metal Heart Radio Mili Ježková která tradičně odmakala obrovský kus práce na přípravě a realizaci soutěží a cen a kromě toho stíhala ještě fotit, natáčet, prodávat merch a hlavně mě zachránila na D1, když mi kejchlo auto a bezpečné mně do Rapotína dopravila! Šámot Tamy Akčuor díky za ten skvělý nápad, že budeme fest moderovat a žes nás oslovil předsedo (y) Brácho Roman Stastny je radost s tebou spolupracovat a dělat nějaký projekt. Jsem rád že jsme se poznali. Tahle akce se neskutečně povedla. Lenka Michálková Iva Mužíková Lada Rédlová diky za skvělý metalový páteční pokec pod stage. Kdyby nezačalo pršet, asi tam s vámi stojím ještě teď...

Pokračovaní

Eva L.

Dobrá věc se podařila. Všem, kteří se na této skvělé akci podíleli patří velký obdiv a velké díky, zvlášť v této době. Romane, děkujeme a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Bylo to moc fajn.

Šance Olomouc

Malé ohlédnutí za benefičním festivalem ROT KART FEST v Rapotíně, kde se podařilo vybrat neuvěřitelných 70.000,- pro naše děti. Tímto moc děkujeme skvělým organizátorům, ROT KART bandě za jejich nasazení a hlavně Vám všem, co jste přišli. Byl to opravdu zážitek! Speciální poděkování patří Anně Dvořákové a její rodině za pomoc na stánku Šance a Pavla Medková za zajištění výstavy “Větší než velká výzva”. Byli jste úžasní. Děkujeme a těšíme se na příští ročník

Palo Drapák

Úžasná akcia ROT KART FEST v Rapotíne. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a vynikajucemu publiku za vybornú atmosfèru na tomto podujatí.

Motorband

Děkujeme všem, pořadatelům za pozvaní a profesionální zázemí. Bylo nám ctí. Jsme rádi, že výtěžek z festivalu pomůže potřebným. Za elektrizující atmosféru děkujeme všem přítomným fanouškům.

Eufory

Včerejší benefiční akce byla jedním slovem perfektní! Organizační jedna z TOP akcí, na kterých jsme hráli. Kapela Eufory (Band) vám všem děkuje, že jste přišli, pobavili se a podpořili dobrou věc. Těšíme se na další takové akce, kde se opět uvidíme milí přátelé.

David Vrba

ROT KART FEST (benefiční rockový festival) Jak má vypadat festival jak po technické, tak i po organizační stránce jsme se přesvědčili v Rapotíně !!! Děkujeme pořadatelům za skvěle odvedenou práci !!!

Forrest Jump

Obrovské díky za super atmošku na pátečním Rot Kart Festu. První ročník tohoto fesťáku nás dostal jak svou perfektně zvládnutou organizací, tak především vámi, kteří jste do nás večer napumpovali svou úžasnou energii. Byl to skvělý večírek. My vám ještě jednou všem obrovsky děkujem.

Informace

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje
Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě.
Padělání vstupenek je trestné. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první.
Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem RFP použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
Po výměně vstupenky za identifikační pásku, jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti.

  • Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.
  • O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese.
  • Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.
  • O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita aktuálního ročníku festivalu Rot Kart Fest. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak.
  • O akreditaci si, prosím pište na produkce@beneficni-koncert.cz . V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.
  • Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí festivalu.
  • Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Rok Kart Fest o jeho zaslání na e-mailovou adresu produkce@beneficni-koncert.cz Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla.

Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.

Pá 06/08 12:00 – 01:00

So 07/08 10:00 – 01:00

Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival hradí. V areálu festivalu budou k dispozici mobilní HANDICAP WC.

Ze směru 1:

Ze směru 2:

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor v kempu pro benefici ROT KART FEST jejímž provozovatelem je spolek Rot Kart z.s., sídlo: Tylová 141, Teplá , 364 61, IČO: 08424632 . Provozní doba kempu je stanovena od pátku 06.08.2021 od 12:00 hod. do neděle 08.08. 2021 do 14:00 hodin. Všichni ubytovaní hosté musí opustit prostor kempů nejpozději v den a hodinu ukončení provozu – tedy do 08.08. 2021 do 13:00 hodin.

V době od 01:00 hod do 07:00 hod je nutné v prostorách kempu dodržovat noční klid. Je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů. Rozdělávání ohňů v areálu kempu je přísně zakázáno! Osoby ubytované v kempech jsou povinny dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Hosté kempů jsou povinni dávat svůj komunální odpad pouze do určených nádob. Odpad, jako papír, plasty, případně sklo je třeba odhazovat do nádob na tříděný odpad, umístěných v kempu a i na dalších místech v areálu.

Provozovatel je oprávněn usazovat stavby stanů na určené místo, především je-li nutné zaručit dostatek místa pro všechny návštěvníky nebo pokud hrozí případné nebezpečí (pád větví, stromů apod.) anebo pokud jde o stavbu zasahující do prostor vyhrazených pro průjezd servisních, hasičských a zdravotnických vozů. Provozovatel neručí za věci volně odložené v areálu kempů. Pro cenné věci a osobní doklady doporučujeme použít služeb úschoven. Nezanechávejte je bez dozoru v stanech. Pro přivolání první pomoci, která je nepřetržitě na festivalu zajištěna můžete kontaktovat jakéhokoliv pracovníka pořadatelské služby (pracovníci bezpečnostní agentury apod.) Stánek zdravotníků je umístěn u hlavním vstupu do festivalového areálu.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempů. Každá osoba, která závažným způsobem poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempů vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše. Porušení povinností vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin. Ve sporných otázkách v tomto řádu neuvedených, rozhodne provozovatel kempů.