Festival

Festival Rot kart banda

12 KAPEL, SOUTĚŽE, DRAŽBA

Informace

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje
Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě.
Padělání vstupenek je trestné. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první.
Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem RFP použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
Po výměně vstupenky za identifikační pásku, jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti.

  • Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.
  • O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese.
  • Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.
  • O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita aktuálního ročníku festivalu Rot Kart Fest. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak.
  • O akreditaci si, prosím pište na produkce@beneficni-koncert.cz . V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.
  • Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí festivalu.
  • Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Rok Kart Fest o jeho zaslání na e-mailovou adresu produkce@beneficni-koncert.cz Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Pá 28/08 16:00 – 01:00

So 29/08 10:00 – 01:00

Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla.

Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.

Pá 28/08 16:00 – 01:00

So 29/08 10:00 – 01:00

Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival hradí. V areálu festivalu budou k dispozici mobilní HANDICAP WC.

Ze směru 1:

Ze směru 2:

možnosti ubytování v termínu 28.08. - 29.08.2020 (rezervace od 9.10.2019 od 12:00hod.na tel. : 777 700 201 NEOTALEJTE S REZERVACI!!

Budova SAXANA(pouze II.patro)!!!Bez.soc.zaz.(spol.na chodbě) Pokoje č.: 21. 1/5, 22. 1/5, 23. 1/7, 24. 1/5,25. 1/5, 26. 1/7

CHATKY s manž.post. a TV (společ.soc.záz.) Č. 1-6

CHATKY pro 4/palandové postele bez TV (společ.soc.záz.) Č. 7-18

Stanové městečko + ubytování v okolí.

www.losinka.cz

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor v kempu pro benefici ROT KART FEST jejímž provozovatelem je spolek Rot Kart z.s., sídlo: Tylová 141, Teplá , 364 61, IČO: 08424632 . Provozní doba kempu je stanovena od pátku 29.05. 2020 od 16:00 hod. do neděle 31.05. 2020 do 14:00 hodin. Všichni ubytovaní hosté musí opustit prostor kempů nejpozději v den a hodinu ukončení provozu – tedy do 31.05. 2020 do 13:00 hodin.

V době od 01:00 hod do 07:00 hod je nutné v prostorách kempu dodržovat noční klid. Je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů. Rozdělávání ohňů v areálu kempu je přísně zakázáno! Osoby ubytované v kempech jsou povinny dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Hosté kempů jsou povinni dávat svůj komunální odpad pouze do určených nádob. Odpad, jako papír, plasty, případně sklo je třeba odhazovat do nádob na tříděný odpad, umístěných v kempu a i na dalších místech v areálu.

Provozovatel je oprávněn usazovat stavby stanů na určené místo, především je-li nutné zaručit dostatek místa pro všechny návštěvníky nebo pokud hrozí případné nebezpečí (pád větví, stromů apod.) anebo pokud jde o stavbu zasahující do prostor vyhrazených pro průjezd servisních, hasičských a zdravotnických vozů. Provozovatel neručí za věci volně odložené v areálu kempů. Pro cenné věci a osobní doklady doporučujeme použít služeb úschoven. Nezanechávejte je bez dozoru v stanech. Pro přivolání první pomoci, která je nepřetržitě na festivalu zajištěna můžete kontaktovat jakéhokoliv pracovníka pořadatelské služby (pracovníci bezpečnostní agentury apod.) Stánek zdravotníků je umístěn u hlavním vstupu do festivalového areálu.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempů. Každá osoba, která závažným způsobem poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempů vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše. Porušení povinností vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin. Ve sporných otázkách v tomto řádu neuvedených, rozhodne provozovatel kempů.